Naše společná přítomnost 2017

Sedmý ročník konference Naše společná přítomnost byl věnován společenskovědnímu pohledu na spotřebu a zejména výrobu energie. Konference se konala s podtitulem Energie, ekonomika, environment a etika ve čtvrtek 30. března 2017 na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spoupořadateli byli Ústav soudobých dějin AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Ke stažení je program, abstrakty a pozvánka.

 

K dispozici jsou také prezentace všech přednášejících:

Manfred Kircher: Providing Sustainable Energies: Key in the Coming Bio- and Circular Economy

Alber Presas i Puig: HoNESt. History of Nuclear Energy and Society

Pavel Zámyslický: Klimaticko-energetická politika a legislativa

Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová: Percepce změn klimatu a energetiky v Česku – současné sociologické výzkumy

Jan Melichar, Vojtěch Máca: Externí náklady vyvolané těžbou hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi

Jiří Janáč: Hydroenergetické paradigma v Československu (1940–1970)

Martin Ďurďovič: Sociální aspekty jaderné energetiky: případ hlubinného úložiště

Bohumil Frantál: Percepce a sociální akceptace obnovitelných zdrojů energie (větrná energie)

 

Autory fotografií jsou Gabriela Mikešová, Josef Maxa and Jaroslav Svoboda.

 

Děkujeme všem institucím, přednášejícím a zejména návštěvníkům!

Konference byla součástí cyklu přednášek Pluralismus v ekonomii a byla finančně podpořena projektem “Inovace studijních programů na EF JU v rámci Institucionálního plánu 2016-2018 JU v ČB”. Akce byla podpořena z Norských fondů 2009-2014, programu CZ09 Česko-norský výzkumným program.


Comments are closed.