O konferenci

Šestý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Velké naděje, projekty, omyly – snahy o pochopení a ovládnutí přírody v minulosti a dnes úspěšně proběhl 31. března a 1. dubna 2016 v Praze v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Konference se zabývala především úspěšnými a neúspěšnými zásahy člověka do přírody, jejich historií, současností a výhledy do budoucna. První konferenční den (31. 3.) proběhl v češtině a slovenštině, druhý (1. 4.) v angličtině.

Děkujeme všem účastníkům!

K dispozici je pozvánka, seznam řečníků včetně abstraktů, program konference, některé prezentace přednášejících a fotografie z konference.

Videozáznam konference můžete shlédnout zde.

Organizátory jsou Centrum pro otázky životního prostředí a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

Více informací o organizačním týmu konference zde.

IN ENGLISH

Comments are closed.