Pro autory

Pokyny pro autory článků do časopisu AUC.

Články budou publikovány ve dvou číslech časopisu Acta Universitatis Carolinae – Philosphica et Historica – Studia Sociologica, editorsky budou tato čísla připravena ve spolupráci s Katedrou Sociologie FF UK. Časopis AUC – Philosophica et Historica je v roce 2010 evidován v seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Články musí před publikováním projít standardním recenzním řízením se dvěma recenzenty. Vhodné recenzenty svého článku můžete editorům navrhnout. Pokud chcete, aby byl Váš článek publikován v prvním čísle AUC – Naše společná přítomnost I., které by mělo vyjít v roce 2011, je nutné jej odevzdat do 30. 4. 2011. Články odevzdané po tomto termínu budou zařazeny do druhého čísla AUC – Naše společná přítomnost II., které vyjde s největší pravděpodobností až v roce 2012. Pro tyto články je termín odevzdání 31. 6. 2011. Pokud dojde ke zdržení většího počtu článků plánovaných k odevzdání v dubnovém termínu nebo ke zdržení v recenzním řízení, je možné, že obě čísla časopisu vyjdou až v roce 2012.
Text článku posílejte ve formátu *.doc nebo *.docx, uložené v editoru Microsoft Word či nějakém kompatibilním. Články jsou v češtině, každý musí mít anglické resumé (v rozsahu 100 – 500 slov). Maximální délka článku je 60 000 znaků (včetně mezer) včetně literatury a anglického resumé (tj. asi 20 stran při formátování dle následujících pokynů). Formální podoba textu se řídí pravidly pro časopis AUC – Philosphica et Historica, kam řada Studia Sociologica spadá. Základní informace jsou tyto: Text pište plynule bez odsazování či centrování. Text má být zarovnaný pouze vlevo (vpravo zubatý), stránky mají být číslované.
Používejte font Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování 1,5. Poznámky pod čarou mají mít velikost písma 10 bodů. Grafy a obrázky a tabulky nevkládejte do textu. Posílejte je v přiloženém souboru, do textu na místo grafu či obrázku uveďte jméno souboru s daným objektem. Při psaní nadpisů používejte maximálně pět úrovní, jednotlivé úrovně odlišujte tučně, kurzívou, či velikostí písma. V textu nepoužívejte proložené písmo a VERZÁLKY (VELKÁ PÍSMENA). Další informace k formální stránce textu (včetně podoby tabulek, atd.) viz webové stránky FF UK.
Seznam literatury dodávejte prosím ve zvláštním souboru. Uvádění literatury a citací v textu se řídí podle pravidel používaných v Sociologickém časopisu, dostupných zde. V případě jakýchkoli dotazů k formální úpravě textu se obraťte na Jana Vávru.

 

Pokyny pro autory ke stažení zde.

Pokyny pro formální úpravu článků AUC zde.

Pokyny jak citovat zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>