Prezentace

Prezentace konferenčních příspěvků

Miloslav Lapka
Úvod

Jana Dlouhá
Nové pohledy na vědu a vzdělání v kontextu udržitelného rozvoje – změny paradigmatické, institucionální nebo jen zbožná přání?

Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová
Uhlíková stopa evropských domácností

Věra Patočková, Jiří Šafr
Participace na kulturních aktivitách na venkově a ve městě

Ivana Faltová Leitmanová, Eva Cudlínová, Milan Jílek, Renata Klufová, Ladislav Rolínek
Postoje místních aktérů venkovských obcí ČR aneb Venkovský prostor: Prostor pro žití anebo pro dožití?

Martin Zelina, Dana Pokorná
Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě

James Sandy Rikoon
One step forward, two steps back: On the politics of sustainability in the U.S.

Fritz Reusswig
Changing societies without changing lifestyles?

Hannes Palang
Landscape playground

Max Vittrup Jensen
Is the Transition approach applicable in socially or culturally less responsive areas?

Marie Petrová
Lidé jsou různí aneb Vůle k udržitelnosti existuje vedle nevůle a lhostejnosti

Adriana Kábová, Lukáš Jarolím
Lidé od Březového potoka

Mária Pákozdiová, Markéta Šantrůčková
Udržitelnost tradic versus globalizační vlivy na příkladu Českého etnika v rumunském Banátu

Tereza Kulhánková
Proč (ne)být s dětmi v přírodě? aneb Čím přispívají do společenské diskuse provozovatelé lesní mateřské školy

Tereza Konrádová
Obraz ženy jako bytosti ekologické

Barbora Půtová
Proměny společnosti a kultury v zrcadle postmoderního umění: krajinné umění

Comments are closed.