Postery

Na konferenci bude vyvěšeno nekolik posterů, představujících pořádající katedry, fakulty a jejich práci. Tyto postery ve formátu A4 jsou k prohlédnutí zde.

Poster o kulturní ekologii zde.

Poster věnovaný krajině z kulturně ekologické perspektivy zde.

Poster věnovaný činnosti Katedry kulturologie FF UK zde.

Comments are closed.