Naše společná přítomnost 2011

Dne 2. března 2011 se konala na Katedře teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konference s názvem “Naše společná přítomnost: Globální výzvy pro kulturní a sociální ekologii.” Konference byla věnována  především společenskovědní reflexi globálních environmentálních problémů.

Veškeré informace související s touto konferencí naleznete na těchto stránkách v menu Naše společná přítomnost. K dispozici jsou abstrakty konferenčních příspěvků, program, fotografie, prezentace přednášejících, ohlasy v médiích, informace o chystané publikaci a pokyny pro autory článků do časopisu AUC.

S potěšením můžeme konstatovat, že konference se velmi povedla. Navštívilo ji přes 100 účasntíků, nejen z českého i zahraničního akademického prostředí, ale i z neziskového sektoru, státní správy a médií. Seznam zastoupených institucí je zde.

Chceme tímto poděkovat všem přednášejícím, posluchačům i našim sponzorům a podporovatelům. Společnostem Biopekárna Zemanka a Jeden svět, o.p.s. za občerstvení a Pavlu Fuksovi za design pozvánky. V neposlední řadě také studentům Kulturologie, kteří nám pomohli s organizací.

 

Organizátoři konference:

PhDr. Jan Vávra, Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D, PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>