Naše společná nepřítomnost 2020

Po 9 úspěšných ročnících se organizační tým bohužel nedohodl na podmínkách pořádání konference s vedením Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, takže místo 10. ročníku si dáváme pauzu a pokračování konference je v současné době ve hvězdách.

 

Děkujeme spoluorganizátorům, vystupujícím, posluchačům, podporujícím institucím a vůbec všem, kteří se na konferenci za těch 9 let jakkoli podíleli!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost 2019

Devátý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Odpovědná spotřeba: Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát proběhl v Praze 24. a 25. dubna 2019. Hlavnímu konferenčnímu programu ve čtvrtek 25. v budově Univerzity Karlovy v Celetné 20, předcházel opolední doprovodný program ve středu 24. v Kampusu Hybernská.

Letos se zúčastnilo přes 100 aktérů! Děkujeme všem přednášejícím, divákům, diskutujícím, vystavujícím, workshopům a spoluorganizátorům za výbronou a podnětnou atmosféru.

Pozvánka (plakát) na konferenci je ke stažení zde, program středeční i čtvrteční části konference zde. Abstrakty příspěvků si si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout online zde. Fotky z konference a konferenční prezentace jsou zde. Tisková zpráva se shrnutím konference je zde. Delší zprávu o dění na konferenci z pera Miloslava Lapky si můžete přečíst v Sociologickém časopise zde a nejdelší verzi se zamyšlením o kontextu konference od téhož autora zde.

Program středečního odpoledne v Hybernské s workshopy a diskusemi naleznete také na Facebooku, stejně jako akutality ke čtvrteční konferenci nebo post.konferenční diskuze.

Akci spolupořádali Filozofická fakulta a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost 2018

Osmý ročník konference Naše společná přítomnost se konal 21. a 22. března 2018 v Hradci Králové. Podtitul letošního ročníku byl Digitální technologie v environmentálních souvislostech. Hlavním hostem konference byl německý psychiatr Manfred Spitzer, autor knih Digitální demence a Kybernemoc!

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Více informací o konferenci včetně abstraktů, fotografií a brzy i prezentací najdete zde.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost / Our Common Present 2017

Sedmý ročník konference Naše společná přítomnost byl věnován společenskovědnímu pohledu na spotřebu a zejména výrobu energie. Podtitul konference, která se konala 30. března 2017 na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl Energie, ekonomika, environment a etika. Více informací o konferenci s anglickou i českou sekcí zde.

The seventh year of the conference Our common present subtitled Energy, economy, environment and ethics took place on March 30, 2017 at Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice. The conference consisted of English and Czech sections. More information here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Our Common Present / Naše společná přítomnost 2016

The conference Our common present subtitled Great expectations, projects and mistakes – efforts to understand and control nature in the past and the present was held at March 31 and April 1, 2016 at Charles University in Prague, nám. Jana Palacha 2, room 104 (1st floor). More information is here.

Šestý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Velké naděje, projekty, omyly – snahy o pochopení a ovládnutí přírody v minulosti a dnes se konala 31. března a 1. dubna 2016 v Praze v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha, místnost 104 (1. patro). Veškeré informace jsou  zde.

V aktuálním čísle časopisu The Journal of Culture si můžete přečst zprávu shrnující dosavadní historii konference Naše společná přítomnost, ke stažení zde.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost 2015

Děkujeme všem přednášejícím i posluchačům pátého ročníku konference Naše společná přítomnost, konaného s podtitulem Různé kultury, jedna příroda, v Hradci Králové 23. a 24. března 2015. Hlavním organizátorem byla Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, spoluorganizátory opět Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Vše o velmi vydařené konferenci se dozvíte zde.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech

Čtvrtý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Ekonomický růst v souvislostech máme úspěšně za sebou. Děkujeme všem přednášejícím a posluchačům za skvělou atmosféru a všem, kteří nám pomohli s přípravou konference.

Letos máme nový konferenční rekord: přes 180 účastníků!

Veškeré informace o konferenci, včetně fotogalerie a prezentací z konference jsou zde. Závěry konference z pera Miloslava Lapky jsou zde.

Konferenci spolupořádali Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy s podporou projektu MOSUR a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

Těšíme se na viděnou na jaře 2015 v Hradci Králové!

Miloslav Lapka zval na konferenci ve Studiu Z Jihočeské televize, více zde.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Our Common Present / Naše společná přítomnost 2013

Třetí ročník konference Naše společná přítomnost s tématem Současné výzvy Střední Evropy se konal 24. dubna 2013 Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Více informací o konferenci, včetně programu, abstraktů, prezentací i fotogalerie naleznete zde.

Third year of conference Our Common Present with subtitle Current challenges of Central Europe was held on April 24th 2013 at Faculty of Arts, Charles University in Prague. You will find more information about the event here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost 2013

Publikační výstupy z předchozích ročníků konference:

V prosinci 2012 vyšlo monotematické číslo časopisu Journal of Landscape Ecology (5/2) s články, které navazují na konferenční příspěvky přednesené v březnu 2012. Více zde.

V březnu 2013  nové číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica – Studia Sociologica – Naše společná přítomnost I, ve kterém naleznete 10 článků přednesených na konferenci v roce 2011 nebo sepsaných při její příležitosti. Více zde.

V březnu 2013 také vyšla kolektivní monografie s názvem Měnící se společnost? se 6 kapitolami, jež vycházejí z příspěvků z loňské konference nebo byly sepsány v návaznosti na ni. Více zde.

Do sekce Média jsme přidali odkazy na zprávu o loňském ročníku konference v časopise Culturologia a odkaz na esej organizátorů konference v časopise Envigogika. Informace o publikačních výstupech (anglické monotematické číslo recenzovaného časopisu) a česká kolektivní monografie) jsou v části Publikace.

Těšíme se na viděnou na konci dubna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Naše společná přítomnost 2012

Druhý ročník konference Naše společná přítomnost máme šťastně za sebou, děkujeme mockrát všem řečníkům, návštěvníkům a studentkám a studentům za pomoc při organizaci.

Všechny informace o konferenci jsou zde. Fotografie z konference, prezentace řečníků a první tiskové zprávy z konference jsou již k nalezení v příslušných sekcích.

Děkujeme za podporu a spolupráci Biopekárně Zemanka, Jeden svět, o.p.s., Pavlu Fuksovi a časopisu Ekofutura.


Posted in Uncategorized | Leave a comment