Jan Vávra

V letech 2010 – 2011 jsem na Katedře Kulturologie FF UK vyučoval (nebo se podílel na výuce) několika předmětů.

Materiály z předmětu Seminář sociální a kulturní ekologie vyučovaného v ročníku 2011/2012 jsou k nalezení v systému Elektra.

Informace o předmětu Contemporary cultural ecology (ZS 2011) jsou zde.

Informace a materiály k výuce přípravy projektů v rámci bakalářského semináře jsou zde.

Informace ze setkání doktorandů (kterých jsem se zúčastnil) jsou zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>