O konferenci

Druhý ročník konference “Naše společná přítomnost” s podtitulem “Měnící se společnost?” proběhl na Katedře kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v pátek 23. března 2012. Na pořádání konference se podílely také Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konání konference bylo podpořeno výzkumným programem 7. RP EU GILDED.

Konferenci máme zdárně za sebou, děkujeme mockrát všem řečníkům i návštěvníkům, opět se nás sešlo přes 100! Seznam zastoupený institucí je zde. Velké díky patří také studentkám a studentům za pomoc při organizaci konference.

Veškeré informace o konferenci jsou (nebo budou) k nalezení v menu Naše společná přítomnost 2012. K dispozici je program, abstrakty příspěvků, fotogalerie, postery, prezentace přednášejících, ohlasy v médiích, informace o chystaných publikacích a pokyny pro autory článků do těchto publikací. O zajímavostech navazujících na konferenci Vás zde budme průběžně informovat.

Děkujeme za podporu Biopekárně Zemanka a Jeden svět, o.p.s.

Grafické ztvárnění plakátu, reklam a pozvánek Pavel Fuksa.

Na viděnou na jaře 2013 se těší Váš organizační tým ve složení Jan Vávra, Zdenka Sokolíčková, Miloslav Lapka a Eva Cudlínová.

Information about conference in English here.

Comments are closed.